Hjälp dem att komma på fötter igen

DONERA

Minor, bomber och sprängladdningar är en daglig fara för barn och vuxna i Syrien. Nästan tre miljoner syrier har redan blivit handikappade och hälsovården i landet har kollapsat. Röda Korset erbjuder de handikappade hjälp på rehabiliteringscenter. Utan det skulle många bli utan framtid.

Med stödet från givarna får rehabiliteringscentrens klienter fysioterapi, proteser, hjälpmedel och psykiskt stöd. En stor del av de handikappade är barn och unga.

Skicka SMS SPR15 till numret 16499 (15 €)GE FYSIOTERAPI
15€

Fysioterapi är en viktig del av rehabiliteringsprogrammet. Syftet med fysioterapin är att ta bort smärtan och främja människans funktions- och rörelseförmåga samt arbetsförmåga. Fysioterapeuten bedömer också klientens behov av hjälpmedel och handleder i användningen av dem.


GE KRYCKOR
30€

En person som förlorat ett ben behöver kryckor när hon lär sig leva i en ny situation. Med hjälp av kryckor håller man sig aktiv och kan träna balansen. Fysisk aktivitet påskyndar både fysisk och psykisk återhämtning.


GE PROTES
50€

En stor del av personerna som förlorat en lem behöver en ny protes vart tredje eller fjärde år, barn även oftare. Protesen underlättar rörlighet på egen hand och gör det möjligt att aktivt delta i samhällets verksamhet.


GE
EN VALFRI SUMMA

Alla bidrag allokeras till att hjälpa nödställda och stödja rehabiliteringscentrens verksamhet. Målet är att öppna nya center för bättre tillgång till hjälp.

MÅNADSBIDRAG

Genom att regelbundet donera även en liten summa i bidrag deltar du i långsiktigt biståndsarbete och hjälper offer för krisen i Syrien att komma på fötter igen.


Bli månadsgivare

Nyhetsbrev

BERÄTTELSER

HADRA DRÖMMER OM EN STUDIEPLATS

LÄS MER

DET FINNS ÅTERIGEN SKOLA OCH MOTION I AHMADS LIV

LÄS MER

MOTTAGNINGEN HAR BESÖKTS AV UPP TILL 3 000 KLIENTER PER ÅR

LÄS MER

VART GÅR HJÄLPEN?

Röda Korset rehabiliterar sårade bland annat vid rehabiliteringscentren i Aleppo och Damaskus. Det finns rehabiliteringscenter även i grannstater, såsom Libanon och Irak. På grund av konflikten är det svårt och farligt att röra sig i området och behovet av mobila kliniker är stort.

Rehabiliteringscentret i Damaskus besöks av i genomsnitt 20 klienter varje dag. De flesta har blivit handikappade i kriget men kliniken besöks också av personer med utvecklingsstörning och personer som förlorat en lem, till exempel på grund av polio.

När rehabiliteringsklienterna lämnar kliniken kan de återgå till normalt liv. Barn får möjlighet till lek, gå i skola och att röra sig utanför hemmet och vuxna kan hitta sin roll i samhället.

Genom att ge ett bidrag hjälper du dem att komma på fötter igen.

DONERA

ORDNA EN EGEN INSAMLING

Egen insamling på nätet (på finska)

Starta en egen insamling på nätet och utmana dina bekanta att hjälpa. Gemensam hjälp har en större effekt.


Elektronisk insamlingsbössa för företag (på finska)

Starta en egen insamling på nätet för ditt företag och bjud in dina kunder och samarbetspartners.


Ordna kvällssitsar eller morgonkaffe

Ordna en gemensam matstund i form av ett knytkalas och engagera dina vänner i insamlingen. Insamlingsmaterial avgiftsfritt från vår nätbutik.

Bokmånaden och Dagsverkesinsamling för skolor

Även skolor kan ta en aktiv roll i hjälpkedjan. När barn i lågstadieåldern övar sig att läsa under Bokmånaden kan de hjälpa personer som blivit handikappade i krig genom sponsorbidrag. Högstadieelever kan i sin tur ge bort sina Dagsverkeslöner i bidrag till Syrien.


Beställ ett affischunderlag och andra insamlingsmaterial avgiftsfritt från vår nätbutik.
Tack för ditt stöd. Syriska Röda Halvmånen för hjälpen pålitligt fram.

DONERA