Dela sidan:

Välkommen till Blixtstart 2016!

Blixtstart 2016 börjar nu. Anmäl din avdelning senast i slutet på januari!

I oktober 2016 tar Röda Korset över alla gymnasieskolor i Finland! I beredskapsövningen Blixtstart 2016 får ungdomarna och deras familjer prova på en annorlunda skoldag, där de får veta hur det känns när man utan förvarning måste lämna hemmet och skolan tillfälligt blir ett hem.

Oavsett om din avdelning är stor eller liten, erbjuder Blixtstart 2016 den en möjlighet att få kontakt med ungdomarna och stärka sin egen hjälpberedskap på ett roligt och funktionellt sätt!

Med detta formulär anmäler du din avdelning till övningen Blixtstart 2016!

Varje avdelning anmäler en kontaktperson för Blixtstart och till dennes e-postadress skickas aktuella nyheter och tips för organisationen av övningen (cirka 3–4 nyhetsbrev) under våren och början av hösten. Kontaktpersonens uppgift är att förmedla informationen vidare till övriga personer vid avdelningen.

Information om avdelningens anmälan samt kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer ges i kommunikationssyfte till distriktets kontaktperson och centralbyråns projektchef Petra Alijärvi.

Petra besvarar alla frågor som gäller övningen: petra.alijarvi@rodakorset.fi, tel. 020 701 2176.